῾Giant Telescopic Parasol Capri

 

Sizes:
16′ x 16′
20′ x 20′